Ubezpieczenie podróży

Ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia ochronę wszystkim osobom wyjeżdżającym za granicę, bez względu na to czy jadą na wakacje, na weekend na narty czy do pracy.

Zakres ubezpieczenia może obejmować: koszty leczenia i usługi assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, OC, bagaż podróżny i sprzęt sportowy, koszty odwołania uczestnictwa w imprezie zagranicznej. Umowa zawierana jest na dowolną liczbę dni, wskazaną przez Klienta.