Ubezpieczenie firmy

Dysponujemy ubezpieczeniami chroniącymi budynki, lokale, rzeczy ruchome, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne, środki obrotowe. Oferta umożliwia elastyczne dopasowanie ochrony do wymagań przedsiębiorcy. Zakres ubezpieczenia poczynając od ubezpieczenia pożaru może zawierać całe spektrum ryzyk nazwanych i obejmować ochroną również ryzyka nienazwane, czyli wszystkie ryzyka (all risk).

W naszej ofercie znajdziecie Państwo ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla każdej działalności ubezpieczenia OC – z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia m.in. OC za szkody wyrządzone pracownikom (OC pracodawcy), OC za szkody wyrządzone przez podwykonawcę (OC podwykonawcy), OC za produkt i inne w tym ryzyka branżowe istotne szczególnie dla hotelarzy, aptekarzy, wspólnot mieszkaniowych.