Ubezpieczenie domu

Oferujemy kompleksowe ubezpieczenia mieszkań i domów – również w trakcie budowy, bądź przebudowy. Zadaniem dobrowolnego ubezpieczenia domu jest zabezpieczenie należącego do nas lub wynajmowanego mieszkania, bądź domu wraz ze znajdującymi się w nich przedmiotami przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą na skutek kradzieży z włamaniem, rabunku lub określonych w umowie zdarzeń losowych. W pakiecie nie tylko możemy zabezpieczyć swoje mienie, ale dobierając dodatkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Klient i członkowie jego najbliższej rodziny objęci są ochroną przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim, w sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności życia codziennego. Ubezpieczenie pokryje, np. koszty wymiany szyby w oknie sąsiada, która została stłuczona przez Twoje dziecko podczas gry w piłkę, bądź pomalowania ścian zalanego przez Ciebie sąsiada z dołu.

Co można ubezpieczyć w ramach ubezpieczeń mieszkaniowych?

 • budynki i lokale mieszkalne ze stałymi elementami,
 • stałe elementy lokalu mieszkalnego,
 • ruchomości domowe znajdujące się w lokalu lub budynku mieszkalnym od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ruchomości domowe znajdujące się w lokalu lub budynku mieszkalnym od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • pomieszczenia, budynki gospodarcze, wiaty, garaże, ogrodzenie,
 • basen ogrodowy, chodniki, altany, wiaty i inne tzw. budowle,
 • szklarnie i tunele foliowe (tzw. obiekty specjalistyczne),
 • sprzęt gospodarstwa domowego, audio-wideo, komputery, narzędzia gospodarcze, sprzęt ogrodniczy, rowery, książki, ubrania i inne tzw. ruchomości domowe,
 • sprzęt służbowy, np. telefony komórkowe lub kamery (tzw. mienie służbowe),
 • sprzęt elektroniczny od przepięć,
 • roślinność ogrodową,
 • zewnętrzne elementy budynku mieszkalnego (ochroną objęte są również elementy anten satelitarnych, kolektory słoneczne),
 • szyby i przedmioty szklane od stłuczenia,
 • mienie osobiste od rabunku (np. na ulicy złodziej wyrwie Ci torbę z smartfonem i portfelem),
 • mienie w budowie,
 • usługi Assistance – w nieprzewidzianych sytuacjach, takich jak zepsuty zamek, wybita szyba, czy pęknięta rura uzyskasz wsparcie poprzez wezwanie i opłacenie przez towarzystwo specjalisty (np. hydraulika, ślusarza, szklarza, elektryka),
 • Odpowiedzialność Cywilna (m.in. Najemcy oraz Odpowiedzialność Cywilna za szkody w mieniu w związku z prowadzoną budową),
 • NNW indywidualne, rodzinne,
 • domki letniskowe i ruchomości domowe w nich się znajdujące,
 • nagrobki.